VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH INCONTROL TOUCH MAP UPDATER

Dessa Användningsvillkor för Webbplatsen och InControl Touch Map Updater (hädanefter kallade ”Policyn”) publicerades och gäller från och med 28 september 2017.

 1. DEFINITIONER

  Anslutna tjänster innebär platsbaserade tjänster (lokal sökning, trafikinformation, bränslepriser, väderinformation etc), vilka kräver någon form av anslutningsbarhet online (dataåtkomst via SIM-kort eller Bluetooth, trådlös internetåtkomst eller TMC-mottagare etc) på din Enhet.

  Innehåll innebär kartor, intressanta platser, 3D-innehåll, röster, språkfiler och annat navigationsrelaterat innehåll som kan överföras till din Enhet och användas med din Programvara.

  Enhet innebär en enhet med GPS-möjligheter, till exempel

  • Personliga navigeringsenheter (även kallade PND eller PNA);
  • Smarttelefoner/personliga digitala assistenter (även kallade PDA), inklusive SD-kort och andra lagringsmedier (om programvara eller innehåll lagras på dem);
  • Mobiltelefoner med GPS-möjligheter;
  • Navigeringssystem i bilen;
  • Persondatorer, bärbara datorer och handdatorer som har GPS-möjligheter;
  • Personliga mediespelare (PMP) med GPS-möjligheter.

  NNG betyder NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, vilka tillhandahåller Programvaran och Produkten.

  Registrerat kontor: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Ungern
  Domstol för registrering: Budapest-huvudstadsregional domstol (Fővárosi Törvényszék)
  Företagets registreringsnummer: 01-09-891838
  Skatteregistreringsnummer: 13357845-2-44
  E-postadress: info@naviextras.com
  Webbplats: www.nng.com

  Produkt innebär Uppdateringar, Innehåll och Anslutna tjänster.

  Webbplats innebär jaguar.welcome.naviextras.com och dess subdomäner.

  Programvara innebär navigeringsprogramvaran som är installerad på din Enhet.

  InControl Touch Map Updater innebär ett kostnadsfritt programvaruverktyg för PC och OSX som används för att hämta Uppdateringar och andra Produkter från NNG:s server och överföra dem till Enheten.

  Uppdateringar innebär Innehålls- och Programvaruuppdateringar som tillhandahålls av din Enhetstillverkare eller Programvaruutvecklare, och som erbjuder tilläggsfunktioner, nya Innehållsversioner eller korrigerar kända Programvaruproblem.

  Användare eller ”du” innebär en registrerad eller icke-registrerad besökare på Webbplatsen och/eller InControl Touch Map Updater.

 2. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH INCONTROL TOUCH MAP UPDATER

  1. Dokumentets syfte

   1. Detta dokument beskriver villkoren för användning av Webbplatsen och InControl Touch Map Updater. Läs igenom dessa villkor noggrant!

   2. Genom att på något sätt använda Webbplatsen och InControl Touch Map Updater godkänner du samtliga villkor som anges häri. Du godkänner även att vi har rätt att ändra och/eller revidera detta dokument enligt vårt eget gottfinnande, och genom att använda Webbplatsen och InControl Touch Map Updater efter det ikraftträdande datumet av sådana revideringar/ändringar, samtycker du till att vara bunden av dessa revideringar och ändringar. Vi föreslår att du besöker Webbplatsen och InControl Touch Map Updater regelbundet för att få den senaste informationen.

   3. Om du inte godkänner villkoren ber vi dig att omedelbart sluta använda Webbplatsen och InControl Touch Map Updater.

  2. Drift av Webbplatsen och Incontrol Touch Map Updater

   1. Webbplatsen och InControl Touch Map Updater drivs av NNG.

  3. Tjänster som tillhandahålls av Webbplatsen och/eller Incontrol Touch Map Updater

   • detaljerad beskrivning av Uppdateringar, navigationsinnehåll för Användare via e-leverans (hämtning från Internet);
   • möjlighet att köpa eller hämta Produkter till din Enhet;
   • möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev;
   • stöd av felsökning genom att tillhandahålla ett avsnitt med vanliga frågor och kontaktuppgifter till kundtjänst.
  4. Registrering i InControl Touch Map Updater

   1. Användarregistrering

    Vissa funktioner i InControl Touch Map Updater är endast tillgängliga för registrerade Användare. Att köpa Uppdateringar, Innehåll eller Anslutna tjänster fordrar Användarregistrering. Det är enkelt och gratis att registrera sig. Användarens personliga data ska behandlas i enlighet med villkoren i integritetspolicyn som finns tillgänglig hos Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater.

    Du ombeds att inte dela ditt användarnamn och/eller lösenord med någon tredje part eller att på annat sätt ge någon tredje part åtkomst till InControl Touch Map Updater med hjälp av din inloggningsinformation. Du har all ansvarsskyldighet för obehörig användning av något användarnamn eller lösenord som du har tilldelats.

    Du kan när som helst radera din profil (inklusive all din personliga information) från InControl Touch Map Updater.

  5. Innehåll som är tillgängligt på Webbplatsen och i InControl Touch Map Updater

   1. Texter, illustrationer och bilder som visas på Webbplatsen och i InControl Touch Map Updater är enbart i informationssyfte och ska inte betraktas som något erbjudande. NNG ger inga garantier om korrekthet, exakthet, aktualitet eller fullständighet rörande innehållet på Webbplatsen och i InControl Touch Map Updater. NNG förbehåller sig rätten att vid valfri tidpunkt ändra sådan information utan föregående meddelande. Information som publiceras på Webbplatsen och i InControl Touch Map Updater kan hänvisa till produkter, program eller tjänster som inte är tillgängliga i ditt land. Sådana hänvisningar innebär inte att NNG avser att sälja sådana produkter, program eller tjänster i ditt land.

   2. NNG ska inte hållas ansvarsskyldiga för någon direkt eller påföljande skada, förlust, eller någon ytterligare kostnad eller skada av något slag som är resultatet av användningen av Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater, eller för falskt, inkorrekt eller ofullständigt innehåll.

  6. Användarens skyldigheter

   1. Du samtycker till att inte störa, avbryta eller försöka att störa eller avbryta driften av Webbplatsen och InControl Touch Map Updater eller nätverken som är anslutna till Webbplatsen och InControl Touch Map Updater och att uppfylla alla säkerhetsregler.

   2. Användaren får inte överföra eller på annat sätt publicera innehåll på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater som är olagligt på något vis (skyddat av upphovsrätt eller olagligt på grund av moraliska eller andra skäl).

  7. Begränsning av användaråtkomst

   NNG kan vid valfri tidpunkt och enligt eget godtycke begränsa din åtkomst till Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater eller vissa delar av Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater i enlighet med vad som anses som lämpligt eller nödvändigt, av säkerhets- eller företagsrelaterade skäl, som ett resultat av antydda eller misstänkta brott mot dessa villkor, eller för att skydda immateriell egendom. Webbplatsen och InControl Touch Map Updater kan även införa begränsningar av vissa funktioner eller begränsa din åtkomst till vissa delar, eller hela Webbplatsen och InControl Touch Map Updater utan föregående varning eller ansvarsskyldighet. NNG kan ta bort vilket Användarkonto som helst och/eller förhindra Användarens inloggning utan föregående meddelande.

  8. Tillgänglighet av Webbplatsen och Incontrol Touch Map Updater

   Vi garanterar inte tillförlitlig drift, tillgänglighet eller drifttid av Webbplatsen och InControl Touch Map Updater dygnet runt, men vi vidtar alla rimliga åtgärder för att upprätthålla den mycket höga tillgängligheten.