WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY I MODUŁU AKTUALIZACJI MAP UPDATER INCONTROL TOUCH

Niniejsze Warunki korzystania z Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch (zwane dalej „Zasadami”) zostały opublikowane 28 września 2017 r. i obowiązują od tego dnia.

 1. DEFINICJE

  Usługi Podłączone: usługi zależne od lokalizacji (wyszukiwanie lokalne, informacje o ruchu drogowym, cena paliwa, informacje o pogodzie itp.), które wymagają dysponowania przez Urządzenie pewną formą łączności z Internetem (dostęp do danych za pośrednictwem karty SIM lub modułu Bluetooth, bezprzewodowy dostęp do Internetu, odbiornik TMC itp.).

  Zawartość: mapy, punkty POI, zawartość 3D, głosy, pliki językowe i inne treści związane z nawigacją, które mogą być przesłane do Urządzenia i wykorzystywane w nim w połączeniu z Oprogramowaniem.

  Urządzenie: urządzenie z funkcją GPS, takie jak:

  • osobiste urządzenia nawigacyjne (zwane również PND lub PNA);
  • smartfony lub urządzenia PDA (Personal Digital Assistant) wyposażone w karty SD lub inne nośniki danych (jeśli zapisano na nich Oprogramowanie lub Zawartość);
  • telefony komórkowe z funkcją GPS;
  • systemy nawigacji samochodowej;
  • komputery osobiste, notebooki i tablety z funkcją GPS;
  • odtwarzacze multimedialne (urządzenia PMP) z funkcją GPS.

  NNG: spółka NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, dostarczająca Oprogramowanie i Produkt.

  Siedziba: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Węgry
  Sąd rejestrowy: stołeczny sąd rejonowy w Budapeszcie (Fővárosi Törvényszék)
  Numer w rejestrze przedsiębiorstw: 01-09-891838
  Numer identyfikacji podatkowej: 13357845-2-44
  Adres e-mail: info@naviextras.com
  Witryna internetowa: www.nng.com

  Produkt: Aktualizacje, Zawartość i Usługi Podłączone.

  Witryna: witryna jaguar.welcome.naviextras.com i jej domeny podrzędne.

  Oprogramowanie: oprogramowanie nawigacyjne zainstalowane w Urządzeniu.

  Moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch: bezpłatny program narzędziowy dla komputerów PC i komputerów z systemem OS X, używany do pobierania bezpłatnych i płatnych Aktualizacji i innych Produktów z serwerów NNG oraz przesyłania ich do Urządzenia.

  Aktualizacje: aktualizacje Zawartości i Oprogramowania, udostępniane Użytkownikowi przez producenta Urządzenia lub twórcę Oprogramowania i obejmujące dodatkowe funkcje, nowe wersje Zawartości lub poprawki znanych problemów z Oprogramowaniem.

  Użytkownik: zarejestrowana lub niezarejestrowana osoba korzystająca z Witryny i (lub) modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch.

 2. KORZYSTANIE Z WITRYNY I MODUŁU AKTUALIZACJI MAP UPDATER INCONTROL TOUCH

  1. Cel dokumentu

   1. W niniejszym dokumencie przedstawiono warunki korzystania z Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch. Należy uważnie przeczytać niniejsze warunki i postanowienia!

   2. Poprzez korzystanie z Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch w dowolny sposób Użytkownik akceptuje wszelkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie. Użytkownik zgadza się ponadto, że NNG może zmieniać lub poprawiać niniejszy dokument według własnego uznania oraz że korzystanie z Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch po dacie wejścia w życie takich zmian lub poprawek jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania ich warunków i postanowień. Aby uzyskać najnowsze informacje, warto często odwiedzać Witrynę i otwierać moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch.

   3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami i postanowieniami, winien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch.

  2. Operator Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch

   1. Operatorem Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch jest NNG.

  3. Usługi świadczone za pośrednictwem Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch

   • Szczegółowy opis Aktualizacji, Zawartość nawigacyjna udostępniana Użytkownikom w drodze dostawy elektronicznej (pobieranie z Internetu)
   • Możliwość zakupu lub pobrania Produktów na Urządzenie Użytkownika
   • Możliwość subskrypcji newsletterów
   • Pomoc w rozwiązywaniu problemów przez udostępnienie sekcji z odpowiedziami na często zadawane pytania oraz danych do kontaktu z działem obsługi klienta
  4. Rejestracja w module aktualizacji Map Updater InControl Touch

   1. Rejestracja Użytkownika

    Niektóre funkcje modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Kupowanie Aktualizacji, Zawartości lub Usług Połączonych wymaga rejestracji Użytkownika. Rejestracja jest łatwa i bezpłatna. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami zasad ochrony prywatności dostępnych w Witrynie lub module aktualizacji Map Updater InControl Touch.

    Użytkownik nie może udostępniać swojej nazwy ani hasła użytkownika stronom trzecim ani udostępniać modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch stronom trzecim w inny sposób przy użyciu swoich danych logowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie nieupoważnione wykorzystanie przydzielonych mu nazwy i hasła użytkownika.

    Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swój profil (w tym wszystkie swoje dane osobowe) z modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch.

  5. Zawartość dostępna w Witrynie i module aktualizacji Map Updater InControl Touch

   1. Teksty, ilustracje i zdjęcia wyświetlane w Witrynie i module aktualizacji Map Updater InControl Touch służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy ich traktować jako oferty. NNG nie składa żadnych oświadczeń dotyczących poprawności, rzetelności, terminowości ani kompletności zawartości dostępnej w Witrynie i module aktualizacji Map Updater InControl Touch. NNG zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Informacje publikowane w Witrynie i module aktualizacji Map Updater InControl Touch mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które są niedostępne w kraju Użytkownika. Takie odniesienia nie oznaczają, że NNG zamierza sprzedawać rzeczone produkty, programy lub usługi w danym kraju.

   2. NNG nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani wtórne, utratę zysków, dodatkowe koszty ani żadne inne szkody wynikające z używania Witryny lub modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch ani z fałszywej, nieprawidłowej lub niekompletnej Zawartości.

  6. Obowiązki Użytkownika

   1. Użytkownik zobowiązuje się nie ingerować w funkcjonowanie Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch ani połączonych z nimi sieci i nie zakłócać tego funkcjonowania (ani nie podejmować prób takiego ingerowania lub zakłócania), a także przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa.

   2. Użytkownik nie może przesyłać ani w inny sposób publikować w Witrynie ani w module aktualizacji Map Updater InControl Touch żadnych treści, które są nielegalne z jakiegokolwiek powodu (chronione prawem autorskim lub nielegalne ze względów moralnych lub innych).

  7. Ograniczanie dostępu Użytkownika

   NNG może w dowolnym momencie i według własnego uznania ograniczyć dostęp Użytkownika do Witryny lub modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch bądź niektórych ich części, na ile jest to właściwe lub konieczne z przyczyn związanych z bezpieczeństwem lub biznesowych, w wyniku dowolnego domniemanego lub podejrzewanego naruszenia niniejszych warunków lub w celu ochrony własności intelektualnej. Witryna i moduł aktualizacji Map Updater InControl Touch mogą również ograniczyć działanie pewnych funkcji lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch bez uprzedzenia i ponoszenia z tego tytułu konsekwencji. NNG może usunąć każde konto Użytkownika i (lub) zawiesić możliwość logowania się Użytkownika bez uprzedzenia.

  8. Dostępność Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch

   NNG nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania, dostępności ani nieprzerwanego działania Witryny i modułu aktualizacji Map Updater InControl Touch przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, ale dokłada uzasadnionych starań, aby zapewnić ich wysoką dostępność.