ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN INCONTROL TOUCH MAP UPDATER

Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en InControl Touch Map Updater (hierna aangeduid als het ‘beleid’) werden gepubliceerd op en zijn van toepassing sinds 28 september 2017.

 1. DEFINITIES

  Verbonden services zijn services op basis van locaties (lokaal zoeken, verkeersinformatie, brandstofprijzen, weersberichten, enz.) die enige vorm van online connectiviteit vereisen (gegevenstoegang via SIM-kaart, Bluetooth, draadloze internettoegang, TMC-ontvanger, enz.) op uw apparaat.

  Content betekent kaarten, POI's (points of interest), 3D-content, stemmen, taalbestanden en andere content met betrekking tot navigatie die geüpload kunnen worden naar uw apparaat en gebruikt kunnen worden met uw software.

  Apparaat betekent een apparaat met gps-functionaliteit, zoals

  • persoonlijke navigatie-apparaten (ook wel PND of PNA),
  • smartphones / personal digital assistants (ook wel PDA's), inclusief SD-kaarten en andere opslagmedia (als hierop software of content is opgeslagen),
  • Mobiele telefoon met gps-functionaliteit,
  • Ingebouwde autonavigatiesystemen;
  • Pc's, notebooks en tablet pc's met gps-functionaliteit,
  • Persoonlijke mediaspelers (PMP's) met gps-functionaliteit.

  NNG staat voor NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, het bedrijf dat de software en het product ter beschikking stelt.

  Maatschappelijke zetel: H-1037 Boedapest, Szépvölgyi út 35-37, Hongarije
  Registratie bij de handelsrechtbank: Budapest-Capital Regional Court (Fővárosi Törvényszék)
  Bedrijfsregistratienummer: Cg.01-09-891838
  Btw-nummer: 13357845-2-44
  E-mailadres: info@naviextras.com
  Website: www.nng.com

  Product betekent updates, content en verbonden services.

  Website staat voor jaguar.welcome.naviextras.com en alle subdomeinen.

  Software betekent de navigatiesoftware die op uw apparaat draait.

  InControl Touch Map Updater is een gratis hulpmiddel voor pc en OSX dat wordt gebruikt om gratis en betaalde updates en producten van NNG's servers te downloaden en te uploaden naar het apparaat.

  Updates betekent content en software-updates die worden aangeboden door de producent van uw apparaat of softwareontwikkelaar en die extra functies en nieuwe content-versies aanbieden of bekende softwareproblemen oplossen.

  Gebruiker of ‘u’ staat voor een geregistreerde of niet-geregistreerde bezoeker van de website en/of InControl Touch Map Updater.

 2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN INCONTROL TOUCH MAP UPDATER

  1. Doel van dit document

   1. Dit document bepaalt de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en InControl Touch Map Updater. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door.

   2. Door de website en InControl Touch Map Updater op welke manier dan ook te gebruiken, accepteert u alle algemene voorwaarden zoals hierin uiteengezet. U gaat er ook mee akkoord dat wij dit document naar eigen inzicht kunnen aanpassen en/of herzien, en door de website en InControl Touch Map Updater te gebruiken na dergelijke aanpassingen/herzieningen gaat u ermee akkoord dat u aan deze herzieningen en wijzigingen bent gebonden. We adviseren u om de website en InControl Touch Map Updater regelmatig te bezoeken voor de meest recente informatie.

   3. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, vragen wij u het gebruik van de website en van InControl Touch Map Updater onmiddellijk te staken.

  2. Gebruik van de website en InControl Touch Map Updater

   1. De website en InControl Touch Map Updater worden beheerd door NNG.

  3. Services geleverd door de website en/of InControl Touch Map Updater

   • Gedetailleerde beschrijving van de updates, navigatie content voor gebruikers via e-delivery (gedownload via internet),
   • De mogelijkheid om producten aan te kopen of te downloaden op uw apparaat,
   • De mogelijkheid om u in te schrijven op nieuwsbrieven,
   • Het voorzien van ondersteuning bij het opsporen van fouten door het voorzien van een sectie Veelgestelde vragen en contactgegevens voor klantenservice.
  4. Registratie in InControl Touch Map Updater

   1. Gebruikerregistratie

    Sommige functies van InControl Touch Map Updater zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Voor de aankoop van updates, content of verbonden services is registratie vereist. Registreren is gemakkelijk en gratis. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid dat beschikbaar is op de website of in InControl Touch Map Updater.

    Deel uw gebruikersnaam/wachtwoord niet met een andere partij en geef een andere partij ook niet op een andere manier toegang tot InControl Touch Map Updater met uw inloginformatie. U aanvaardt elke aansprakelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van aan u toegewezen gebruikersnamen.

    U kunt uw profiel (inclusief al uw persoonlijke gegevens) in InControl Touch Map Updater te allen tijde verwijderen.

  5. Beschikbare inhoud op de website en in InControl Touch Map Updater

   1. De teksten, illustraties en afbeeldingen weergegeven op de website en in InControl Touch Map Updater zijn alleen informatief bedoeld en mogen niet worden beschouwd als een aanbod. NNG maakt geen enkele aanspraak betreffende de correctheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van de inhoud die op de website of in InControl Touch Map Updater ter beschikking wordt gesteld. NNG behoudt zich het recht voor om deze informatie op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. De informatie die op de website en in InControl Touch Map Updater wordt gepubliceerd verwijst mogelijk naar producten, programma’s of services die in uw land niet beschikbaar zijn. Dergelijke referentie impliceert niet dat NNG de bedoeling heeft om deze producten, programma’s of services in uw land te koop aan te bieden.

   2. NNG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade of gevolgschade, winstderving of bijkomende kosten of schade van welke aard ook ten gevolge van het gebruik van de website of InControl Touch Map Updater of voor foutieve, onjuiste of onvolledige inhoud.

  6. Verplichtingen van de gebruiker

   1. U gaat ermee akkoord dat u de werking van de website en InControl Touch Map Updater of de met de website of InControl Touch Map Updater verbonden netwerken niet probeert te hinderen of verstoren, en dat u zich houdt aan alle beveiligingsbeleidsregels.

   2. Gebruikers mogen geen content uploaden of anderszins content publiceren op de website of in InControl Touch Map Updater die op welke manier dan ook illegaal is (in strijd met auteursrecht of illegaal door morele of andere redenen).

  7. Gebruikerstoegang beperken

   NNG kan op ieder moment naar eigen goeddunken uw toegang tot de website of InControl Touch Map Updater of delen daarvan beperken indien dit om veiligheidsredenen gepast of noodzakelijk is, als gevolg van vermeende of verdachte schending van deze algemene voorwaarden of om het intellectueel eigendomsrecht te beschermen. De website en InControl Touch Map Updater kunnen ook beperkingen plaatsen op bepaalde functies of uw toegang tot de gehele website of InControl Touch Map Updater of delen daarvan beperken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. NNG kan een gebruikersaccount verwijderen en/of de aanmelding tot een gebruikersaccount zonder kennisgeving vooraf tijdelijk opschorten.

  8. Beschikbaarheid van de website en InControl Touch Map Updater

   Wij kunnen een goede werking, beschikbaarheid of uptime van de website en/of InControl Touch Map Updater niet 24 uur per dag en 7 dagen per week garanderen, maar we doen ons best om deze zo beschikbaar mogelijk te houden.